دستورالعمل معافیت واردات دانه و روغن خام در ازای خرید دانه داخلی ابلاغ شد

دستورالعمل معافیت واردات دانه های روغنی و روغن های خام در ازای خرید دانه داخلی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

علی اکبر مهرفرد، قائم قام وزیر جهاد کشاورزی درنامه ای به علی قنبری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نحوه استفاده از معافیت های سود گمرکی واردات دانه و روغن خام در ازای خرید دانه داخلی در سال ۱۳۹۶ خورشیدی را ابلاغ کرد.

بنابر گزارش کشت ورز به نقل از یانا، واردکنندگان انواع روغن های خام به جز روغن پالم به ازای خرید هرکیلوگرم دانه کلزا، گلرنگ و آفتابگردان می توانند هفت کیلوگرم روغن خام و به ازای خرید هر کیلوگرم دانه روغنی سویا می توانند شش کیلوگرم روغن خام را با استفاده از معافیت سود بازرگانی وارد کشور کنند.

همچنین واردکنندگان روغن پالم به ازای خرید هرکیلو گرم دانه کلزا، گلرنگ و آفتابگردان می توانند پنج کیلوگرم روغن پالم و به ازای خرید هر کیلوگرم دانه روغنی سویا می توانند ۴ کیلوگرم روغن پالم را با استفاده از معافیت سود بازرگانی وارد کشور کنند.

oilseed table

واردکنندگان دانه های روغنی نیز به ازای خرید هرکیلو گرم دانه کلزا، گلرنگ و آفتابگردان می توانند ۳۶ کیلوگرم انواع دانه های روغنی و به ازای خرید هر کیلو دانه روغنی سویا می توانند ۳۲ کیلوگرم دانه روغنی را با استفاده از معافیت سود بازرگانی وارد کشور کنند.

گفتنی است در این نامه همچنین آمده است: ضروری است شرکت بازرگانی دولتی به گونه ای عمل کند که حداکثر ظرف دو ماه پس از پذیرش تقاضای خرید دانه های روغنی توسط شرکت ها و دریافت وجه آن نسبت به تسویه حساب نهایی با آنها اقدام نماید. همچنین نسبت به تسویه حساب پرونده های سال۹۵ حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری اقدام گردد.

کشاورزی - خدمات کشاورزی - تبلیغات کشاورزی - فروش محصولات کشاورزی - کشاورزی نوین - کشاورزی مدرن - کشاورزی امروز - کشاورزی ایران - کشاورز - کشاورزی کارآمد - کشاورزی پایدار - کشاورزی ارگانیک - کشاورز پیشرو - کشاورزی جدید - تکنیک های کشاورزی - نهاده کشاورزی - سموم کشاورزی - کودهای کشاورزی - بذر کشاورزی - ماشین آلات کشاورزی - گلخانه - کشاورزی گلخانه - کشت گلخانه ای - بذر گلخانه ای - کشاورزی آکادمیک - دانشکده کشاورزی