تشخیص کمبود عناصر غذایی گیاه

Nutrient Deficiency 58f655853df78ca159f4e787

کشت ورز - همه مشکلات گیاهان به دلیل تاثیر حشرات یا بیماری های گیاهی نیست. گاهی گیاه از کمبود یا حتی زیادی یک عنصر در اطراف ریشه خود رنج می برد. اغلب کمبود عناصر غذایی گیاهی در تغییر رنگ برگ ها یا تغییر شکل آنها مشاهده می شود. متاسفانه بسیاری از مشکلات دارای نشانه های مشابهی هستند و گاهی مجموعه ای از مشکلات باعث این نشانه ها در برگ گیاه می شود.

اول نشانه های تاثیر حشرات یا بیماری ها را روی گیاه بررسی نمایید.

تغییر رنگ برگ و کوتاهی قد گیاهان می تواند ناشی از رطوبت بیش از اندازه و زهکشی ضعیف خاک بوده یا از فشردگی بیش از حد محیط ریشه گیاه نشات بگیرد. سرما یا گرمای شدید باعث کند شدن رشد گیاه و تاثیر بر فرایند گلدهی و میوه دهی گیاهان می گردد. مصرف بیش از حد کودها می تواند منجر به شوری خاک شود. ممکن است گیاهان حالت سوختگی یا پژمردگی داشته باشند علیرغم اینکه خاک به حد کافی مرطوب است.

گیاهان نیاز به مجموعه ای از مواد مغذی دارند تا سالم باقی بمانند. عناصر غذایی که در مقیاس زیاد نیاز هستند به عناصر ماکرو معروفند. این عناصر شامل: نیتروژن، پتاسیم، فسفر، کلسیم، گوگرد و منیزیم هستند.

عناصر دیگری هم وجود دارند که برای رشد گیاه ضروری می باشند ولی مقیاس آنها بسیار کمتر می باشد. این عناصر به میکرو معروفند که شامل: بر، مس، آهن، منگنز، مولیبدن و روی می باشند.

همه این عناصر از ریشه ها جذب می شوند. آب مواد مغذی را از خاک به ریشه های گیاه منتقل می نماید. در نتیجه یکی از ملزومات تغذیه کافی گیاه وجود آب می باشد. مورد دوم ph مناسب خاک می باشد. هر گیاه ph خاصی برای دسترسی به مواد مغذی موجود در خاک را می پسندد. برخی گیاهان نسبت به سایرین حساستر هستند اما اگر ph خاک خیلی اسیدی یا قلیایی باشد گیاه امکان جذب مواد غذایی را ندارد اگرچه خاک بسیار غنی باشد.

نشانه های کمبود عناصر مغذی گیاهی

عناصر ماکرو

کلسیم

نشانه ها: برگهای جدید حالت پیچ خوردگی داشته یا قلابی شکل شده اند. گیاهچه انتهایی ممکن است از بین برود. در گوجه فرنگی پوسیدگی جوانه انتهایی، سوختگی گیاهچه در کلم و نقاط قهوه ای و سیاه در کرفس قابل مشاهده هستند.

منابع: هر ترکیبی که شامل کلسیم باشد.

نکات: اغلب کمبود یا زیادی عنصر روی دیگر عناصر تاثیر بازدارنده نمی گذارد.

نیتروژن

نشانه ها: برگ های پیرتر به خصوص در پایین گیاه زرد می شوند. سایر برگ ها اغلب سبز کمرنگ باقی می مانند. ساقه ها ممکن است زرد شده و دوکی شکل شوند. رشد کاهش می یابد.

منابع: هر ترکیبی که شامل نیترات، آمونیم یا اوره باشد. همچنین کودهای دامی.

نکته: بسیاری از اشکال نیتروژن در آب قابل حل بوده و دچار شستشو هم می شوند.

منیزیم

نشانه ها: کاهش رشد و برگهای رنگ پریده زرد، گاهی فقط در سطوح خارجی قابل مشاهده است. برگهای تازه جوانه زده ممکن است زرد همراه با لکه های تیره باشند.

منابع: ترکیباتی که دارای منیزیم هستند.

فسفر

نشانه ها: برگ های کوچک که ممکن است دارای رنگ بنفش متمایل به قرمز باشند. لکه های برگی حالت سوخته داشته و برگ های قدیمی تر تقریبا سیاه به نظر می رسند. کاهش میوه دهی یا تولید بذر از علایم آن می باشد.

منابع: ترکیبات حاوی فسفات یا استخوان.

نکات: به ph بسیار وابسته است.

پتاسیم

نشانه ها: برگ های کهنه ممکن است در لبه ها پیچ خورده و یا پژمرده به نظر برسند. بافت کلروز میان رگبرگی توسعه پیدا می کند.

منابع: ترکیبات حاوی پتاسیم یا پتاس.

گوگرد

نشانه ها: برگ های جدید رنگ پریدگی زرد دارند، قدیمی ها سبز باقی می مانند. کاهش رشد مشاهده می شود.

منابع: ترکیبات حاوی سولفات.

نکات: در آب و هوای خشک شایع تر است.

Plant Deficiency High

عناصر میکرو

بر

نشانه ها: رشد ضعیف ساقه و ریشه. جوانه های انتهایی ممکن است از بین بروند. گاهی شکل جارویی ممکن است پیدا کنند.

منابع: ترکیبات حاوی بوراکس یا بورات.

مس

نشانه ها: کاهش رشد. برگ ها دچار پیچیدگی، سستی یا افتادن می شوند. پایه بذور هم دچار سستی و پیچ خوردگی می شود.

منابع: ترکیبات حاوی کوپر، کوپریک یا کوپروس.

منگنز

نشانه ها: کاهش رشد. برگ های جوان تر رنگ پریدگی زرد پیدا می کنند و اغلب از بین رگبرگ ها آغاز می شود. لکه های مرده یا تیره ممکن است توسعه پیدا کنند. برگ ها، ساقه ها و میوه کوچک می شوند. گلدهی از بین می رود.

منابع: ترکیبات حاوی منگنز

مولیبدن

نشانه ها: برگ های کهنه تر زرد شده، بقیه بخش های شاخ و برگ سبز کمرنگ باقی می مانند. برگ ها می توانند نازک و پیچ خورده شوند.

منابع: ترکیبات حاوی مولیبدات یا مولیبدیک

نکات: گاهی با کمبود ازت اشتباه گرفته می شود.

روی

نشانه ها: زردی بین رگبرگ برگ های تازه رشد یافته. برگ های انتهایی ممکن است شکل رزت پیدا کنند.

منابع: ترکیبات حاوی روی.

نکات: ممکن است در ph بالاتر دچار محدودیت شود.

کشاورزی - خدمات کشاورزی - تبلیغات کشاورزی - فروش محصولات کشاورزی - کشاورزی نوین - کشاورزی مدرن - کشاورزی امروز - کشاورزی ایران - کشاورز - کشاورزی کارآمد - کشاورزی پایدار - کشاورزی ارگانیک - کشاورز پیشرو - کشاورزی جدید - تکنیک های کشاورزی - نهاده کشاورزی - سموم کشاورزی - کودهای کشاورزی - بذر کشاورزی - ماشین آلات کشاورزی - گلخانه - کشاورزی گلخانه - کشت گلخانه ای - بذر گلخانه ای - کشاورزی آکادمیک - دانشکده کشاورزی