انواع آب ها از دیدگاه هیدرولوژی / آب آبی، آب خاکستری، آب سبز

در چرخه هیدرولوژي، منابع آب به دو دسته آب آبی و آب سبز تقسیم بندي می‌شوند.آب هاي زیرزمینی و آب‌هاي سطحی آب آبی را تشکیل می‌دهند، در حالی که به رطوبت خاك در مناطق ‌اشباع آب سبز می‌گویند. آب باران بعد از نفوذ در خاك و قبل از اینکه به منطقه اشباع برسد آب سبز را تشکیل می‌‌دهد. کشاورزي دیم عمدتاً از آب سبز تغذیه می‌کند .

water types

 کشت ورز: در چرخه هیدرولوژی، منابع آب به دو دسته آب آبی و آب سبز تقسیم بندی می‌شوند. آب های زیرزمینی و آب‌های سطحی آب آبی را تشکیل می‌دهند، در حالی که به رطوبت خاک در مناطق ‌اشباع آب سبز می‌گویند. آب باران بعد از نفوذ در خاک و قبل از اینکه به منطقه اشباع برسد آب سبز را تشکیل می‌‌دهد. کشاورزی دیم عمدتاً از آب سبز تغذیه می‌کند .

طبق تعریف آب خاکستری، آبی است که در اثر فعالیت‌های مختلف بشر از قبیل شهرنشینی، فعالیت صنایع و یا حتی فعالیت‌های کشاورزی آلوده شده و از حد استاندارد قابل استفاده پایین‌تر قرار گرفته باشد. این اصطلاح در مفاهیم مرتبط با آب مجازی، شامل آبی است که به سرعت قابل بازگشت به چرخه استفاده نبوده و یا بازگرداندن آن به استاندارد مصرف نیازمند فرآیندی طولانی مدت و هزینه بر باشد.

آب سبز برای اولین بار توسط Falkenmark (1995) معرفی شد تا این‌که بتوان با تفکیک آن از آب آبی با تقسیم‌بندی مناسبی از منابع آب، راحت‌تر آن را مدیریت کرد. همچنین با استفاده از این مفهوم جدید بتوان به ارزیابی دقیق‌تری از نقش آب در تولید محصولات کشاورزی در مناطق نیمه‌خشک پرداخت. در مقایسه با آب آبی، آب سبز منبع بزرگتری از نظر حجم ذخایر آب شیرین و مشارکت در تولید مواد غذایی است، چراکه ۶۵% از نزولات آسمانی به آب سبز و باقی به آب آبی تبدیل می شود.

همچنین در حدود ۸۰% زمین‌های کشاورزی در جهان زیر کشت دیم هستند که ۶۰% از غذای مردم را تولید می‌کنند.بهره‌برداری از آب آبی به دلیل نیاز به شبکه‌های انتقال و توزیع آب بسیار گرانتر از آب سبز است اما همین قابلیت انتقال و توزیع، مدیریت آن را ساده‌تر کرده و گزینه‌های بهره‌برداری از آن را )کشاورزی، صنعتی و خانگی( افزایش داده است.این در حالی است که عمده راه بهره‌برداری از آب سبز، استفاده از آن در تولید محصولات دیم می باشد.

پایگاه خبری تحلیلی آب

کشاورزی - خدمات کشاورزی - تبلیغات کشاورزی - فروش محصولات کشاورزی - کشاورزی نوین - کشاورزی مدرن - کشاورزی امروز - کشاورزی ایران - کشاورز - کشاورزی کارآمد - کشاورزی پایدار - کشاورزی ارگانیک - کشاورز پیشرو - کشاورزی جدید - تکنیک های کشاورزی - نهاده کشاورزی - سموم کشاورزی - کودهای کشاورزی - بذر کشاورزی - ماشین آلات کشاورزی - گلخانه - کشاورزی گلخانه - کشت گلخانه ای - بذر گلخانه ای - کشاورزی آکادمیک - دانشکده کشاورزی